Università LUISS Guido Carli (Italy)

LUISS Guido Carli University (Италия) е световно признат център за знания за следдипломна квалификация. Една от основните характеристики на LUISS Business School е дългосрочното отношение на институцията с италианската и международна бизнес общност, което позволява допълване на теорията с практика и обратно. LUISS Guido Carli University разчита както на опита на университетските преподаватели, така и на използването на ноу-хау на работещите в областта на финансите, консултантките услуги и счетоводството. През последните години са положени много усилия за подобряване на Business School с цел запазване на конкурентоспособността му в постоянно променящия се свят. LUISS University има 4 катедри и обхваща широк набор от академични, извънкласни и допълнителни ресурси. Включен е в няколко международни изследователски дейности в сътрудничество с национални и международни партньори за практики в е-образованието, предоставяйки актуално съдържание на студенти и мениджъри чрез мениджърски и бизнес подход. Учебните дейности се предоставят и чрез специфични курсове, фокусирани върху бизнес организация, иновация, предприемачество и мениджърски практики. В допълнение към това LUISS Guido Carli University насърчава международен обмен с над 300 входящи и изходящи студенти на година. Катедрата по мениджмънт провежда преподаване, научни изследвания, приложени изследвания и следдипломни/мениджърски обучения. LUISS Guido Carli в момента управлява над 200 междуинституционни споразумения с участващи университети от различни страни. Студентите на обмен получават голям набор от услуги, като например насоки и обучения, информация и прием, безплатен транспорт, хелпдеск за хора с увреждания, кафенета, библиотеки, спортни съоръжения, културни центрове, технологични ресурси и др. LUISS Guido Carli University, чрез своите катедри и LUISS Business School, предлага широк набор от следдипломни програми, които варират според целевата аудитория и съдържанието, което покриват. В областта на проекта се предлагат магистърски степени от първо и второ ниво. LUISS Guido Carli University също така предлага няколко курса, фокусирани върху избрани области, свързани с проекта, като например: бизнес организация, управление на МСП; оперативни стандарти; управление на партньорства; политики за собственост и използване; иновативен маркетинг; икономика на МСП; инвестиционни политики; развитие на човешките ресурси; ценови политики; информационни системи; управление на качеството, бизнес регулиране за МСП. В проекта ще бъдат включени преподаватели, изследователи, консултанти и докторанти с опит в: бизнес организация, иновации в областта на МСП, управление на човешките ресурси, информационни системи, междукултурно професионално обучение, международен бизнес, управление на иновации, предприемачество, оценка на представянето и напреднали мениджърски практики за МСП.

сподели