Целеви групи

Целевите групи, към които проектът е адресиран, представляват различните участници в изпълнението на европейски мобилности. От една страна има МСП и подобни организации, които са домакини на мобилности, посредници, които подпомагат европейските мобилности, както и изпращащи организации. С други думи, ще бъдат засегнати трите страни на процеса, ще бъдат взети предвид техните гледни точки, а наблюденията и препоръките им ще бъдат включени в учебните материали.
От другата страна са самите участници, които участват в европейски мобилности и имат шанс за временна работа; те също са целева група на проекта. Тяхното благосъстояние и удобство по време на престоя им в различна страна са в центъра на учебните материали. Участниците имат полза от по-добре подготвени домакини и ще се чувстват по-добре в непознатата среда.

Проектът също така ще адресира мрежи за европейска мобилност, институции за ПОО и системата на ПОО в партньорските страни. Те ще бъдат идентифицирани в началото, но най-голямо внимание ще им се обърне на етапа на целево разпространение.

В по-широк смисъл, МСП, работещи с международни партньори и наемащи разнообразна работна сила също ще бъдат целева група за InterMobil. Модулното естество на учебните материали ще даде възможност на такива компании да използват интелектуалните резултати, като по този начин им помогне да преодолеят културните пречки във взаимодействието си с чуждестранни партньори и/или служители.

сподели