INCOMA (Spain)

INCOMA (Испания) е агенция за обучения с богат опит в развитието и координирането на европейски проекти в рамката на програмата „Учене през целия живот“ и други програми за мобилност и изследователска дейност. INCOMA е посветена на трансфер на знания и проекти, особено по отношение на групи с риск при включване или със специални трудности за влизане на пазара на труда, като млади хора, жени или бежанци. Основните области на дейност на INCOMA са: мобилност, професионално обучение, заетост: подобряване на европейските професионални профили, равни възможности и включване в работната сила, предприемачество, език. YES е дъщерно дружество на INCOMA, което е регионално акредитирано училище за езикови и професионални курсове. Групата на INCOMA се състои от многокултурен и ангажиран екип от почти 20 души. През последните 10 години INCOMA е участвала в множество европейски проекти, финансирани от LdV II, LLP, ESF, ENPI CBC MED, INTERREG IV, POCTEFEX или ERASMUS MUNDUS. INCOMA е участвала в над 200 проекта за мобилност, финансирани чрез LLP, в които е участвала като промоутър, координатор, изпращаща организация или организация домакин. INCOMA има богат опит в управлението и разработването на финансирани от ЕС проекти, особено такива, свързани с международна мобилност, като бившия Leonardo da Vinci или Erasmus. INCOMA е работила и за осигуряване на техническа помощ в редица проекти в областта на образование и обучение. Тъй като организацията е била както изпращаща организация, така и организация домакин, INCOMA ще има значителен принос в разработването на обучителните материали.

сподели