European Center for Quality Ltd (Bulgaria)

Европейски център за качество ООД (България) е модерна консултантска компания, основана през 2001 г. Компанията специализира в две области – разработване и управление на проекти по различни европейски програми, както и разработване и прилагане на международни стандарти за управление на качеството. Компанията работи в тясно сътрудничество с редица чуждестранни партньори, сред които има образователни институции и университети, центрове за квалификация, неправителствени организации, консултантски компании и др. ЕЦК има опит в обучения за мениджъри и служители на МСП в прилагането на различни стандарти за качество. Имиджът на компанията като надежден партньор се основава на 13-годишен професионален консултантски опит в сътрудничество с общини, асоциации, търговски камари, изследователски центрове, предприятия, образователни центрове, неправителствени организации и др. От създаването си ЕЦК ООД е разработила, изпълнила и/или участвала в реализацията на проекти за над 70 предприятия, над 13 общински проекта и над 15 проекта по програма „Учене през целия живот“ (вкл. централно ключово действие 4). От 2008 г. компанията започва да участва като партньор в Intelligent Energy Europe – ЕЦК е партньор в проекта EGS (стартирал през 2008 г.), както и проектите Energy for Mayors и SHEEP (стартирали през 2010 г.). Следователно, компанията има богат опит в практическото изпълнение на международни проекти в съответствие с изискванията на различни програми. ЕЦК ООД има успешна история от над десетилетие в областта на разработване и управление на финансирани от ЕС проекти и европейски програми, а именно: програма „Учене през целия живот“ (мерки Partnerships, TOI, DOI, KA1, KA4), проекти по ОП Конкурентоспособност и Регионално развитие, проекти по PHARE за трансгранично сътрудничество, грантови схеми по PHARE за проекти за повишаване конкурентоспособността на МСП, проекти за регионално развитие. ЕЦК ООД има набор от добри практики и високи бизнес стандарти, към които компанията винаги се придържа стриктно. За успеха на начинанията си компанията разчита до голяма степен на отличното представяне на висококвалифицираните си служители, които действат като мотивиран, ориентиран към резултатите и фокусиран върху стратегията екип. Освен това, ЕЦК е компания, запозната с изпълнението на финансирани от ЕС проекти по темата компетенции. Компанията работи в тясно сътрудничество с редица чуждестранни партньори, включително много образователни институции и университети.

сподели