EuroPartnership Agency Ltd. - EuroPA (UK)

EuroPartnership Agency Ltd. – EuroPA (Обединено кралство) е организация за професионално обучение със силна мрежа от образователни институции в Обединеното кралство и Европа. EuroPA е създадена през октомври 2007г. за да отговори на увеличаващите се нужди от професионално обучение и да адресира възможностите за културно развитие в Обединеното кралство. EuroPA специализира в организирането и управлението на няколко услуги, включително: обучения, семинари, интервюта, аспекти на работата, проекти за обмяна на експерти и езикови курсове, разработени за подобряване на служебните характеристики на млади хора от цяла Европа, включително участници в професионални обучения, студенти, завършили, работници, самонаети лица, безработни и активно търсещи работа. EuroPA е активен участник в програмите Lifelong Learning. EuroPA има голям опит в работата с международни организации, включително университети и колежи, гимназии и основни училища, търговски камари и правителствени звена, малко, среди и големи компании. Организацията е управлявала над 150 проекта с над 2400 участници. Целият персонал на компанията споделя страст и ангажимент към качеството, комуникация и нуждата да се гарантира, че участниците получават всичко възможно от програмата си. Организацията е развила силни отношения с Европейската комисия, национални агенции, промоутъри и участници в програми, в резултат на което отлично разбира нуждите на всички заинтересовани лица в програмата.

сподели