A.I.A.M. Associação interculturale Amigos da Mobilidade (Portugal)

A.I.A.M. Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (Португалия) е асоциация с идеална цел, специализирана в европейски стажантски програми, която организира и подкрепя програми за международна мобилност, международни срещи по теми от взаимен интерес, мултикултура и интеркултура. Базирана е в Барцелос (Португалия), окръг Брага в северна Португалия, близо до Атлантическия океан. В Португалия A.I.A.M може да организира мобилности в Брага, Барцелос, Еспосенде Бийч, Praia da Rocha (Алгарве) и Фуншал (остров Мадейра). A.I.A.M. има за цел да бъде единно и динамично място, което разработва образователни, културни, социални проекти и проекти за отдих в подкрепа на нейната мисия, ценности и цели. Проектът и мобилностите, промотирани от асоциацията, са предназначени за всеки граждани и могат да се провеждат на местно, национално и международно ниво, като се използват партньорства и мрежи с други публични и частни организации. Всеки гражданин, независимо от неговата възраст, пол, професия, раса и националност, може да участва в мобилностите, които A.I.A.M организира. Associação Intercultural Amigos da Mobilidade работи като домакин и приемаща организация и планира да предложи на участниците от други страни възможност за професионална ориентация и/или трудов опит за подобряване на уменията, за придобиване на познания за стартиране на професионална кариера и постигане на успех. Associação Intercultural Amigos da Mobilidade е отворена врата за нови проекти, чрез която граждани и общности могат да реализират идеите и мечтите си. През 2012 г. асоциацията е приела 263 участници, а през 2013 – 808 участници от много различни страни, включително Испания, Франция, Италия, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Германия, Швеция, Унгария, Ирландия, Турция, Полша, Румъния, България, Словакия, Чехия, Словения, Русия, Мароко и Египет. Тя работи по програми за европейски стажове от май 2012 г. като домакин и междинен партньор. С над 18 месеца опит и над 1070 участници, организирани през последните месеци, Associação Intercultural Amigos da Mobilidade е най-голямата организация домакин за европейски проекти в Португалия. A.I.A.M предоставя на участниците работен опит, подготвителни посещения, работни посещения, езикови курсове, културни посещения, обиколки, срещи, кръгли маси, работни срещи, бизнес и професионални контакти и заетост в много частни и публични организации.

сподели