Втора проектна среща в Португалия

Втората проектна среща бе проведена в Брацелос, Португалия, на 27 и 28 април 2015г.
сподели
Втора проектна среща в Португалия

Втората проектна среща бе проведена в Брацелос, Португалия, на 27 и 28 април 2015г.
Основните теми дискутирани на срещата, бяха:

  • Набор от материали за разработване на обучителна програма (модули)
  • Разпределение на модулите между партньорите
  • Методология за фокус групите
  • Структура на модулите
  • Работен план за второто проектно полугодие и определяне на задачите на всеки партньор