Четвърта проектна среща в Италия

Четвъртата среща по проекта ще се проведе в Рим, Италия, на 21 и 22 април 2016 г.
сподели
Четвърта проектна среща в Италия

Четвъртата среща по проекта ще се проведе в Рим, Италия, на 21 и 22 април 2016 г.
Основните теми, които ще се обсъждат, са:

  • Обсъждане на резултатите и обратната връзка от прототипните семинари
  • Обсъждане на обновявания в сайта и предложения
  • Работен план за приключване на проекта и възлагане на задачи на всеки партньор