Първа проектна среща в Австрия

Първата проектна среща се проведе в Грац, Австрия, на 3 и 4 ноември 2014 г.
сподели
Първа проектна среща в Австрия

Първата проектна среща се проведе в Грац, Австрия, на 3 и 4 ноември 2014 г.
Основните теми за дискусии бяха:

  • Презентация на проекта – цели, интелектуални продукти, събития по проекта, дейности, роли на участниците и др.
  • Презентация на проекта CCLVET, продуктите на проекта, използването им и ползите от тях.
  • Финансови и административни изисквания по проекта.
  • РП 2: Трансфер на знания и анализ на ситуацията в страната.
  • Управление и комуникация.
  • Работен план за първото проектно полугодие и определяне на задачите на всеки партньор.