Конференцията на крайната оценка

Конференцията на крайната оценка, в която са представени окончателните резултати от проекта
сподели
Конференцията на крайната оценка

Заключителнаконференция

Заключителнатаконференция, на която бяха представени финалните резултати от проекта InterMobil, сесъстоя от 12 часа на 23-ти август в Научния парк в Плимут, Великобритания.

Подробнапрограма:

1. Посрещанена гостите и програма на конференцията - Представено от: Leigh Robinson, Координаторработни места в EuroPa, Великобритания

2. Поздравленияи Представяне на целите и задачите на проекта InterMobil– Представено от ЛюдмилМанев, ЕЦК, България

3. Представянена резултатите от проекта InterMobil:

1. Общпреглед на постиженията на Интелектуални продукти 1 и 2 – Представено от Juan Guerrero, INCOMA,Испания

2. Общпреглед на Интелектуален продук 3 – уебсайт на InterMobil– Представено от NunzioCasalino and Giuliana Pizzolo, LUISS, Италия

3. Оценкана мобилностите от работодатели – Представено от Lee Nathan - PurpleMotion; Merika Kindlon – Научен парк, Плимут; Chris Warne - NorproTraining.

Agenda - Welcome - Handouts

ECQ presentation - INCOMA presentation - LUISS presentation