• Общата цел на проекта InterMobil е създаването на по-благоприятна среда за младежки обмен и програми за мобилност в областта на ПОО и трудовия пазар.

срещи

  • Пета проектна среща във Великобритания

  • Четвърта проектна среща в Италия

  • Трета проектна среща в Испания

  • Втора проектна среща в Португалия

  • Първа проектна среща в Австрия

Партньори

Партньорството се състои от шест организации от шест европейски страни, като всяка от тях допринася с конкретни знания и опит за създаването на компетентен и балансиран консорциум.